Nieuws


Het verzamelen van persoonsgegevens in de Uitzendbranche
Als uitzendonderneming ben je verantwoordelijk voor correcte verwerking van persoonsgegevens. Het is belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van kandidaten en uitzendkracht…
Lees meer
Werken jouw werknemers al AVG-proof?
In de vorige blog heb je tips kunnen lezen hoe je jouw organisatie AVG-proof maakt. De eerste tip was: Creëer bewustwording binnen je organisatie. Maar hoe zorg je nu dat de AVG ook binnen jouw o…
Lees meer

5 AVG-tips voor makelaars
Zoals je weet, is de AVG-wetgeving sinds 25 mei 2018 van kracht. Ook makelaars hebben diverse bedrijfsprocessen moeten aanpassen om te voldoen aan de wetgeving. Dit is lang niet bij elke makelaardij g…
Lees meer
Een nieuwe richtlijn voor betaaldiensten: PSD2
Begin dit jaar is de PSD2 ingegaan. De PSD2 moet, ten opzichte van de vorige versie, leiden tot meer innovatie en concurrentie in de EU. Wat betekent dit voor de betaalmarkt en specifiek voor banken? …
Lees meer

Nog altijd veel datalekken
Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat er, ondanks de invoering van de AVG, nog altijd veel meldingen van datalekken binnenstromen. Dit is geen representatief getal voor hoev…
Lees meer
Maatregelen tegen criminele huurders
Ben je een makelaar op de verhuurmarkt of verhuur je huizen? Dan is het van essentieel belang dat je de risico's van niet gecontroleerde huurders kent. Als verhuurder ben je in sommige gevallen aanspr…
Lees meer