Veilige en makkelijke personeel onboarding op afstand volgens wet en regelgeving

PostNL
Randstad
Mac Donalds
USG People

Identificatieplicht

Als werkgever is het noodzakelijk om de identificatieplicht serieus te nemen. Zo voorkomt een organisatie dat werknemers illegaal in dienst treden. Bij het aannemen van een nieuwe werknemer is de organisatie verplicht de identiteit te verifiëren, voordat de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. De identiteit wordt geverifieerd aan de hand van de echtheid en geldigheid van een identiteitsdocument. 

De AVG-wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming) houdt in dat alle organisaties in de Europese Unie zich aan dezelfde privacywetgeving moeten houden. Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving zijn organisaties, die actief zijn in de flexmarkt, genoodzaakt om de manier van het opslaan, verwerken en versleutelen van persoonsgegevens te veranderen. 

Voor uitzendbureaus geldt dat persoonsgegevens van een flexkracht alleen gebruikt mogen worden voor de bemiddeling en verloning. Doordat de verantwoordingsplicht bij de organisatie ligt, moeten documenten uitwijzen dat er organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om aan de eisen van de AVG-wetgeving te voldoen.

Sancties

Door de hoge aantallen nieuw personeel dat aangenomen wordt, is het noodzakelijk dat de organisatie het identificatie- en verificatieproces zo veilig en efficiënt mogelijk inricht. Als dit niet op deze manier ingericht wordt, bestaat de kans op het aannemen van illegaal personeel. Daarnaast bestaat de kans op een datalek. In beide gevallen is de organisatie verantwoordelijk voor alle bijbehorende sancties.

Tewerkstelling in Nederland

DataChecker biedt organisaties in de flexmarkt de mogelijkheid om het identificatie- en verificatieproces veilig en efficiënt in te richten. Aanvullend kan een RTW-Check uitgevoerd worden waarbij wij aan de hand van tewerkstelling-documenten vaststellen of iemand gerechtigd is tot het verrichten van arbeid.

Bij alle processen staat gebruiksvriendelijkheid en een verhoogde veiligheid hoog in het vaandel. Wij verwerken de gegevens zoals is vastgelegd in de AVG, waardoor de autoriteit persoonsgegevens (AP) overzichtelijk kan inzien dat een organisatie de persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt.

Gratis whitepaper over identificatieplicht

In onze Whitepaper lees je alles over de wet- en regelgeving met betrekking tot het identificatie- en verificatieproces in de flexmarkt. Vraag hem gratis aan! 

Vraag Whitepaper aan

Whitepaper Flexmarkt

In onze Whitepaper lees je alles over de wet- en regelgeving met betrekking tot het identificatie- en verificatieproces in de flexmarkt. Vraag hem gratis aan! 

Vraag Whitepaper aan