Know Your Customer onboarding proces


D

DataChecker KYC oplossingen


Het doel van KYC (Know Your Customer) richtlijnen voor organisaties is om zichzelf te beschermen tegen mensen of organisaties die opzettelijk of onopzettelijk een risico vormen, bijvoorbeeld voor criminelen en terroristen die geld willen witwassen. Verschillende procedures, zoals KYC stellen bedrijven in staat om hun klanten en hun financiële transacties beter te begrijpen. Hiermee worden ook de risico’s beperkt. Op dit moment kunnen niet alleen de banken, maar ook andere (online) bedrijven KYC implementeren. Je bepaalt meestal een KYC-beleid met de volgende vier belangrijke elementen:

  • Klant acceptatiebeleid;
  • Klantidentificatieprocedures;
  • Monitoring van transacties; 
  • Risicomanagement.

Voor wie is het KYC beleid van toepassing?

Een persoon of entiteit heeft een zakelijke relatie met een organisatie; er wordt een financiële transactie uitgevoerd. Direct, of via een tussenpersoon.  Elke persoon of entiteit die verbonden is aan de financiële transactie, zoals een overboeking, vormt een potentieel risico, waarbij er reputatieschade kan ontstaan voor de organisatie of andere betrokken organisaties.

Een goed KYC proces kan op de volgende manier(en) worden ingericht:

  • Verzameling en analyse van basis-identiteits-informatie zoals identiteitsdocumenten 
  • Naam vergelijking met lijsten met bekende partijen (zoals 'politiek prominente persoon' of PEP)
  • Bepaling van het risico van de klant in termen van neiging tot witwassen van geld, terrorismefinanciering of identiteitsdiefstal
  • Creëren van een verwachting van het transactioneel gedrag van een klant
  • Bewaking van de transacties van een klant met het verwachte gedrag en geregistreerde profiel

 

DataChecker ondersteunt bedrijven in het KYC proces, op het gebied van inspiratie, ontwerp en implementatie.


Meer weten over de mogelijkheden voor het inrichten van KYC voor jouw organisatie? 

Vraag over het KYC-beleid


Deze bedrijven maken gebruik van DataChecker


Mac Donalds
Ministerie
Qander
Facilcom