Verifieer veilig de identiteit van patiënten en personeel voor een actueel dossier

Lloyds Bank
PostNL
Mac Donalds
USG People

Identificatieplicht 

Wet- en regelgevingen zorgen ervoor dat zorginstellingen bestaande- en nieuwe patiënten moeten verifiëren. Daarnaast worden zorginstellingen verplicht om een medisch dossier bij te houden van elke patiënt. Het medisch dossier bevat onder andere gegevens over de gezondheid, behandeling, NAW-gegevens en gegevens zoals het BSN (Burgerservicenummer).

In Nederland is het wettelijk verplicht dat een patiënt zich identificeert bij de zorginstelling. Patiënten kunnen zich enkel identificeren bij een zorgverlener met een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. 

De AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevens-bescherming) verplicht zorginstellingen om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie van patiënten. Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is.

Daarnaast geldt de verantwoordingsplicht voor zorgverleners. Deze plicht houdt in dat instellingen moeten kunnen aantonen, aan de AP (Autoriteit Persoonsgegevens), dat de juiste technische- en organisatorische maatregelen zijn genomen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.

Sancties

Zorginstellingen hebben vaak grote volumes patiënten. Wanneer de processen niet veilig en efficiënt genoeg zijn ingericht lopen zorginstellingen een vergroot risico op een datalek met alle sancties van dien. Bij grote zorginstellingen wordt het verifiëren van nieuwe patiënten vaak door verschillende medewerkers gedaan. Door de digitalisering en het uitwisselen van medische dossiers tussen zorginstellingen ligt hier een extra uitdaging.

Automatiseren en digitaliseren van patientendossiers

Wij kunnen helpen het identificatie- en verificatie proces van de patiënten te automatiseren in een gebruiksvriendelijke en beveiligde digitale omgeving die voldoet aan de wet- en regelgevingen van de AVG. Hierbij worden identiteitsdocumenten geverifieerd, waardoor zorginstellingen voortaan geen onnodig risico meer lopen.

Whitepaper zorg

In onze Whitepaper lees je alles over de wet- en regelgeving met betrekking tot het identificatie- en verificatieproces in de zorg. Vraag hem gratis aan!

Vraag Whitepaper aan