Verificatie van buitenlandse werknemers


R

Right To Work Check

Als werkgever, uitzendbureau of intermediair ben je verplicht een juist en up-to-date personeelsdossier bij te houden van (tijdelijk) personeel. Je bent verplicht de identiteit van je medewerker te controleren aan de hand van bijvoorbeeld een paspoort, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Een kopie van het legitimatiebewijs is een verplicht onderdeel van jouw dossier.

Vraag een RTW-check aan

 

Verificatie ID-documenten buitenlandse werknemers

Werknemers van buiten de EU kunnen door werkgevers worden ingezet onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn in de WAV (Wet Arbeid Vreemdelingen) bepaald. Ook staan in deze wet de rechten beschreven voor buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn.

 

Welke documenten zijn nodig om in Nederland te werken?

Kom je regelmatig paspoorten, legitimatiebewijzen of andere tewerkstelling documenten tegen waarvan je de echtheid zelf niet met zekerheid kunt vaststellen? Maar wil je ieder risico op boetes of fraude uitsluiten? Dan ondersteunt DataChecker je met een snelle manier om de benodigde documenten te controleren op echtheid. Het proces is uiterst eenvoudig en betrouwbaar. Het verzekert je van een duidelijk antwoord op de vraag of een paspoort, ID kaart een verblijfsvergunning een BSN-document of een Tewerkstellingsvergunning echt is en of de persoon gerechtigd is tot het verrichten van arbeid in Nederland op basis van de NEN 4400-1 norm.

Lees meer over de wettelijke identificatieplicht

 


Vraag hier de whitepaper over de identificatieplicht aan.


Deze bedrijven maken gebruik van DataChecker


Randstad
CSU
USG People
Olympia