Coronavirus, ideale tijd voor Remote Customer Remediation

28 april 2020

Eerder deze week deelde we al een blog over het effect van corona in de flexmarkt. Het is inmiddels overduidelijk dat het coronavirus bedrijfsprocessen beïnvloedt in bijna alle branches. Door het virus zijn organisaties, ook in de financiële sector, genoodzaakt om bedrijfsprocessen aan te passen. Deze blog wijden we toe aan de financiële dienstverlening, wat is het effect van corona in deze markt en wat kan DataChecker betekenen voor deze partijen.

Invloed van corona op financiële dienstverlening  

Het is voor organisaties in de financiële sector van essentieel belang om de klantdossiers te actualiseren om te kunnen voldoen aan de Wwft*. Als de continuïteit van deze processen niet gewaarborgd kan worden bestaat het risico op forse boetes van de toezichthouder.

 Customer Remediation, het actualiseren van het klantenbestand, is op verschillende manieren in te richten conform wet- en regelgeving. Verschillende financiële organisaties verplichten hun klanten om op locatie de identiteit te verifiëren met het identiteitsdocument. Voor het uitvoeren van dit proces moet personeel aanwezig zijn en met het advies vanuit de overheid om zoveel mogelijk vanuit huis te werken is dit niet ideaal.

 

Remote Customer Remediation

DataChecker ondersteunt organisaties onder andere met Remote Customer Remediation. Op deze manier kunt uw organisatie bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus en de continuïteit van Customer Remediation behouden. Door het coronavirus zitten veel mensen thuis met extra tijd om handen, dit is het ideale moment om de identiteit van klanten te verifiëren en daarmee het klantenbestand te actualiseren.

Met de Secure ID Link en de ID-Selfie verifieert u het identiteitsdocument en de identiteit veilig op afstand. De Secure ID Link en het verzoek voor de ID-Selfie worden eenvoudig verstuurd via SMS of E-mail. Het proces is veilig en vooruitlopend op wet- en regelgevingen ingericht voor alle betrokken partijen.

 

*Wwft = Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme.