Groot aantal overtredingen van de Wav in de horecasector

28 april 2020

De inspectie SZW* voert een controle uit op de verschillende wet- en regelgevingen binnen 178 horecaondernemingen in Nederland. Bij 107 ondernemingen is het onderzoek inmiddels afgerond en het gaat mis bij meer dan de helft van de organisaties. De hoofdoorzaak is het gebrek aan kennis over wet- en regelgeving. Zo zijn werknemers vaak te jong om te werken, krijgen te weinig betaald of beschikken niet over de juiste documentatie om te werken in Nederland.  

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Een van de wetten waar horecaondernemingen onder andere aan moeten voldoen is de wet arbeid vreemdelingen (Wav). Er zijn 17 overtredingen geconstateerd waarbij horecaondernemingen buitenlands personeel liet werken zonder dat zij over de juiste documentatie beschikte. Werkgevers zijn verplicht om vast te stellen of een werknemer tewerkgesteld mag worden in Nederland. Wanneer een werknemer zonder de vereiste documentatie wordt tewerkgesteld is het risico op boetes voor de werkgever.

 

Een buitenlandse werknemer is niet gerechtigd om te werken in Nederland zonder:

  • vereiste TWV (tewerkstellingsvergunning) of;
  • GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid)

 

Boete per werknemer

Als de werknemer niet voldoet aan de eisen voor tewerkstelling bedraagt de boete €8000 per illegaal tewerkgestelde werknemer. Bij herhaling van een overtreding kan de boete worden verhoogd met 50%, 100% of zelfs 200%.

 

Voldoen aan wet- en regelgeving

Om sancties te voorkomen moeten werkgevers voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij is de controle op tewerkstelling noodzakelijk. DataChecker verifieert de identiteit en stelt vast of de werknemer gerechtigd is voor het verrichten van arbeid in Nederland. We ondersteunen organisaties  dagelijks bij het veilig inrichten van het on-boardingproces. Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

 

*SZW = Sociale Zaken Werkgelegenheid