Financiële instellingen onder streng toezicht van De Nederlandsche Bank

08 oktober 2019

Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wordt er in Nederland naar schatting jaarlijks 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen. Dit betekent dat er nog te vaak witwastransacties aan het zicht van financiële instellingen ontglippen. Nederland is relatief gezien aantrekkelijk voor witwassers door de hoge welvaart, de ver ontwikkelde financiële markten en de stabiele economie.

Om Nederland onaantrekkelijk te maken voor witwassers is de Wwft* in het leven geroepen, dit is een wetgeving die financiële instellingen verplicht om onder andere het Know Your Customer-proces in te richten en verdachte transacties te melden bij de FIU-Nederland*. De cijfers van witwassen liggen met 16 miljard euro hoger dan gewenst, hierdoor is druk op financiële instellingen in Nederland flink opgevoerd vanuit De Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank deinst niet terug

De Nederlandsche Bank heeft sinds 2014 al achttien straffen, waarvan tien bestuurlijke geldboetes, uitgedeeld aan financiële instellingen. Al deze sancties zijn vastgesteld op basis van het overtreden of niet voldoen aan de Wwft*.

Wanneer er door een financiële instelling niet aantoonbaar conform Wwft* wordt gehandeld staat hier een bestuurlijke boete van De Nederlandsche Bank tegenover. Deze bestuurlijke boete is een onvoorwaardelijke verplichting tot een te betalen geldsom. Deze geldsom bedraagt minimaal 2 miljoen euro en kan oplopen tot maximaal twee keer het financiële voordeel dat door de overtreding is verkregen.

 

Know Your Customer

Financiële instellingen zijn vanuit de Wwft* verplicht om het volledige klantenbestand volgens een Know Your Customer-proces te controleren. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het identificeren en verifiëren van de persoonsgegevens. DataChecker biedt de mogelijkheid om dit 100% veilig op afstand te doen. Door middel van het toepassen van de Secure ID Link in combinatie met onze ID-Selfie kunt u de klant online identificeren. De ID-Selfie vergelijkt de gezichtskenmerken van de live genomen selfie met de pasfoto op het identiteitsbewijs. Dit onderdeel in het Know Your Customer-proces wordt bij een aantal financiële instanties in Nederland toegepast bij het onboarden van nieuwe klanten en het her verifiëren van bestaande klanten.

 

 *FIU = Financial Intelligence Unit

*Wwft = Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme