Een oplossing voor de arbeidskrapte in de zorg? Misschien komt hij wel uit de Bancaire Sector.

08 mei 2024

In de Nederlandse zorgsector is de druk op het personeel hoger dan ooit. Met een continue toenemende vraag naar zorg en een schrijnend tekort aan zorgprofessionals, staan zorginstellingen voor extreme uitdagingen. Eén gebied waar de potentie voor verbetering nog volop aanwezig is, is het registratieproces van nieuwe patiënten.

Arbeidskrapte in de zorg is een probleem met verstrekkende gevolgen.

Het leidt niet alleen tot langere wachttijden en verhoogde werkdruk, maar ook tot een hoger risico op fouten – iets wat in de zorgsector tegen elke prijs vermeden moet worden. Het personeelstekort vraagt om slimme oplossingen die de beschikbare middelen optimaal benutten.

Digitalisering biedt een uitweg uit deze vicieuze cirkel.

Vooral in het registratieproces van nieuwe patiënten kan het een wereld van verschil maken. Door juist hier verbeteringen te bieden en over te schakelen naar geautomatiseerde systemen wordt de kans op fouten, die vaak voorkomen bij handmatige invoer, drastisch verlaagd. Dit leidt niet alleen tot een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie, doordat het registratieproces versneld en minder omslachtig wordt krijgen patiënten sneller en makkelijker toegang tot de benodigde zorg, maar ook resulteert dit in een verlaging van de werkdruk voor zorgprofessionals.

Een relevante inspiratiebron voor de zorgsector is de bancaire sector, waar digitalisering reeds heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de dienstverlening. De overstap naar bijna volledig digitaal en op afstand bankieren heeft geleid tot:

  • Minder fysiek klantbezoek, waardoor de druk op bankmedewerkers afneemt. 
  • Een versnelling van processen, waardoor nieuwe rekeningen sneller geopend kunnen worden.
  • Verbeterde klanttevredenheid door het gemak van online diensten.

Voor succescases hoef je niet ver te zoeken kijk bijvoorbeeld naar Meesman Indexbeleggen.

Een praktijkvoorbeeld van digitalisering.

Deze Nederlandse beleggingsonderneming heeft met de hulp van onze tooling het registratieproces volledig geautomatiseerd. Wat heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen. De introductie van dit systeem heeft ervoor gezorgd dat handmatige ID-controles verleden tijd zijn, hierdoor heeft personeel minder tijd nodig voor routinematige werk. Dit heeft dan ook het registratieproces versneld, waardoor klanten nu sneller en eenvoudiger een rekening kunnen openen. 

Dit soort lessen uit de bancaire sector tonen de voordelen van digitalisering die direct toepasbaar zijn in de zorg. Door de inzichten en technologieën uit de bancaire sector over te nemen, kan de zorgsector significante stappen maken richting optimalisatie van haar diensten. Dit zal niet alleen de druk op het personeel verminderen, maar ook de algehele efficiëntie en patiënttevredenheid verbeteren.

Meer info over identificatie in de zorg