Wetswijziging verplicht cryptocurrency providers tot verificatie

28 april 2020

De spaarrentetarieven in heel Europa zijn op weg naar de 0% en dit heeft invloed op het gespaarde vermogen van mensen. Daarnaast zijn de koersen van de aandelenmarkt flink gedaald. Investeerders zullen op zoek gaan naar andere rendabele manieren om hun spaargeld te besteden en cryptocurrency lijkt hiervoor een aantrekkelijke markt te zijn.

Interesse in de cryptomarkt stijgt flink

Zoekmachines Google en Baidu (meest populaire zoekmachine in China) laten zien dat er een flinke stijging is in de zoekopdrachten rondom cryptocurrencies. Deze stijging is van start gegaan sinds mensen vanuit huis aan het werk zijn. Volgens een rapportvan cointelegraph constateert Baidu een enorme groei van 183% in de zoekopdrachten naar ‘Bitcoin’. 

 

Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Het anonieme karakter van cryptocurrency maakt het aantrekkelijk voor criminelen om te investeren in deze virtuele valuta. Aanbieders van cryptocurrency dienen echter sinds het begin van 2020 te voldoen aan de Wwft*. Deze wetgeving houdt in dat crypto aanbieders, onder andere, klanten moeten identificeren en verifiëren. De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op het voldoen aan deze wetgeving.

 

Verificatie op afstand volgens wet- en regelgeving

Mede als gevolg van de lage spaarrentetarieven en de daling van de aandelenmarkt is de cryptomarkt een aantrekkelijk alternatief. Nieuwe traders zullen de komende periode de markt gaan betreden. De identiteit van deze traders dient geverifieerd te worden door de crypto aanbieders volgens wet- en regelgeving.  
 
Crypto aanbieders hebben over het algemeen geen bezoeklocaties waar documenten geverifieerd kunnen worden door fysiek personeel. Daarnaast dient iedereen fysiek contact zo veel mogelijk te vermijden als gevolg van het coronavirus. Er zal dus een alternatief gevonden moeten worden voor het identificatie- en verificatieproces. 

DataChecker neemt het identificatie- en verificatieproces eenvoudig en veilig uit handen voor jouw organisatie. Het is mogelijk om dit proces op afstand in te richten en dat is, juist in tijden van corona, essentieel voor crypto aanbieders. Het proces is conform AVG en Wwft ingericht en op deze manier voldoe je als crypto aanbieder aantoonbaar aan de Wwft.    

 

*Wwft = Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

*AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming