Het coronavirus, Secure ID Link maakt het mogelijk om zaken te doen zonder fysiek contact

28 april 2020

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 de uitbraak van een nieuw virus: het coronavirus. Het virus is zich wereldwijd snel aan het verspreiden en heeft ondertussen ook Europa bereikt. De mensen die het virus oplopen kunnen de ziekte COVID-19 krijgen. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen en hier heeft DataChecker zich direct op aangepast.

Fysiek contact vermijden

Het virus wordt overgedragen middels fysiek contact of door te niezen en hoesten in het bijzijn van anderen. De mensen die het virus oplopen hebben voornamelijk last van koorts en klachten aan de luchtwegen. Het coronavirus heeft ondertussen ook Nederland bereikt en om verdere verspreiding te voorkomen raadt het RIVM* om fysiek contact tot een minimum te beperken.

 

Invloed corona op het bedrijfsleven

Het RIVM raadt inwoners van Noord-Brabant op dit moment aan om bij de lichtste symptomen van het virus vanuit huis te werken. Daarnaast besluiten verschillende organisaties, ook in Nederland, uit voorzorg om tijdelijk te sluiten, waardoor een groot aantal mensen vanuit huis werkt. Dit is van invloed op onder andere uitzendbureaus, doordat zij geen fysiek contact meer hebben met de sollicitanten kunnen de fysieke documenten niet gescand meer worden.

 

DataChecker biedt de oplossing voor verificatie op afstand

DataChecker ondersteunt organisaties met het op afstand uitvoeren van het identificatie- verificatieproces. Op deze manier kan uw organisatie bijdragen aan een beperking van de verspreiding en wordt de continuïteit van ‘normale’ bedrijfsprocessen binnen uw organisatie niet verstoord. Wij zijn de enige partij die deze processen op afstand mogelijk maakt.

Met de Secure ID Link verstuurt uw organisatie gemakkelijk een identificatieverzoek via SMS of e-mail wereldwijd. De kandidaat, klant of werknemer kan via deze link ieder type identiteitsdocument uploaden met een smartphone of een tablet. Vervolgens verifieert DataChecker de echtheid van het document en eventueel een controle op tewerkstelling. Het proces is veilig ingericht voor alle betrokken partijen. Op dit moment zijn er al 4 organisaties overgestapt op de Secure ID Link naar aanleiding van het coronavirus.  

 

*RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu