Nieuwe wetgeving met betrekking tot cryptocurrency

28 april 2020

Als gevolg van wijzigingen in de Nederlandse witwaswet zijn crypto-dienstverleners verplicht zich te houden aan diverse protocollen, waaronder een nieuw registratieproces. Tijdens het registratieproces zal de Nederlandsche Bank (DNB) bepalen of een dienstverlener in staat is om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Wwft*.

Aan welke verplichtingen moet worden voldaan?

Aanbieders van virtuele valutawissel- en bewaarportefeuilles vallen buiten het bereik van toezichthouders. EU-wetgevers hebben vastgesteld dat het anonieme karakter van virtuele valuta hen vatbaar maakt voor crimineel gebruik.

Daarom heeft de Tweede Kamer op 10 december 2019 een wetgevingsvoorstel aangenomen tot uitvoering van de Vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD 5) en tot wijziging van de Wwft. Met de komst van de vijfde anti-witwasrichtlijn is de eerste stap richting het specifiek toepassen van de Wwft-regels op wisselplatformen en bewaarportemonnees gezet.

Het aangenomen voorstel bevatte een registratievereiste voor crypto-dienstverleners. Deze is van toepassing op iedereen die via zijn werkgever of organisatie diensten als virtuele valuta aanbiedt. Daarnaast is het ook van toepassing op in Nederland gevestigde beheerders. 

 

Hoe kan aan deze verplichtingen worden voldaan?

Het is nu duidelijk dat de Wwft-regels - vanaf 10 januari 2020 - ook van toepassing zullen zijn op Nederlandse crypto-omwisselplatforms en bewaarportemonnees. Het gevolg is dat organisaties een intern beleid moeten gaan hanteren, waardoor de kans op witwassen en terrorismefinanciering wordt beperkt.

 

Organisaties in de crypto branche dienen rekening te houden met:

  • Het uitvoeren van een cliëntenonderzoek (het identificeren en verifiëren van de klant voor de registratie);
  • Het monitoren van alle “trades” die via het platform uitgevoerd worden;
  • Het melden van verdachte transacties bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (NFIU);
  • Een registratieplicht bij de DNB voordat de diensten aangeboden mogen worden. De DNB heeft het recht om het verzoek van de registratie te weigeren. Het is dan ook essentieel dat de juiste informatie verstrekt wordt aan de DNB en dat de naleving van de Wwft aangetoond kan worden.

 

Een nieuwe werkwijze 

'Uw klant kennen' en het verzamelen van gegevens die mogelijk gedeeld moeten worden met de autoriteiten is verplicht. DataChecker heeft voor dit proces een bewezen oplossing welke al wordt ingezet bij diverse financiële organisaties in Nederland. Mede door onze oplossingen voor remote online identificatie kan de klant snel en gemakkelijk op afstand haar gegevens laten controleren. Hierdoor wordt er voldaan aan wet- en regelgeving.

  

                                                                                                                                                                          

 

Maak kennis met onze vak-deskundige: 

Mijn naam is Tom Jansen en als salesvertegenwoordiger van DataChecker ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwe- en bestaande klanten tijdens het onboardingsproces. Zelf ben ik werkzaam geweest ik in de uitzendwereld, waar de verwerking van persoonsgegevens een essentieel onderwerp is. De nieuwe AVG*-wetgeving zorgt in alle branches voor extra bewustwording, waardoor onze expertise steeds vaker gebruikt wordt om het KYC* & KYE* proces uit handen te nemen.

 

  tom-jansen(1).png

Tom Jansen: blogschrijver van vandaag 

 

Benieuwd wat wij voor jullie identificatie- en verificatie proces kunnen betekenen?

Bel gerust of voeg me toe op LinkedIn

Tel: 085 – 40 12 65 0 

Mail: info@datachecker.nl  

 

*Wwft = Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

* AVG = Algemene verordening gegevensbescherming

*KYC = Know Your Customer

*KYE = Know Your Employee