Schending van Wav resulteert in een stevige boete

28 april 2020

Door de inspectie SZW*, de IND*, de Belastingdienst, het UWV* en de gemeente Amsterdam is onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden in hotels. Op basis van het onderzoek heeft de inspectie SZW meerdere boetes uitgedeeld aan een Amsterdams schoonmaakbedrijf. Het totale bedrag van de boete bedraagt €51.250.

De oorzaak

Het schoonmaakbedrijf liet in totaal twee vreemdelingen werken in verschillende hotels. Dit personeel was niet gerechtigd om te werken in Nederland volgens de Wav* en hier staat een boete tegenover van €16.000,-. Naast het schoonmaakbedrijf worden de hotels ook aansprakelijk gesteld door middel van een boete.  
 
Naast het overtreden van de Wav zijn ook de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag overtreden, waarvoor een boete van €20.250,- opgelegd werd. Tot slot kreeg het bedrijf een boete van €15.000,- voor het niet naleven van Arbeidstijdenwet.  

 

Boetes voorkomen?

Organisaties, als schoonmaakbedrijven, die personeel in dienst nemen komen regelmatig diverse type identiteitsbewijzen tegen. Om boetes te voorkomen is een correcte controle op tewerkstelling essentieel. DataChecker kan de controle op tewerkstelling uit handen nemen waarbij een controle op echtheid en op aanvullende documentatie wordt geleverd. Deze controle is volledig volgens de huidige wet- en regelgeving ingericht.

    
*SZW = Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
*IND = Immigratie- Naturalisatiedienst  
*UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
*Wav = Wet arbeid vreemdelingen