Schaarste in de arbeidsmarkt voor CDD- & KYC-specialisten

28 april 2020

Banken hebben het afgelopen jaar tezamen duizenden werknemers aangetrokken om het huidige CDD* /KYC* beleid te herstructureren. De werkzaamheden voor dit personeel variëren van het opvragen van het identiteitsbewijs tot het uitvoeren van een uitgebreid cliëntenonderzoek.

Eerdere sancties in combinatie met de bovenstaande ontwikkeling duiden aan dat een deel van de banken nog altijd druk bezig zijn met het voldoen aan de Wwft*.

Een goed functionerend CDD/KYC-beleid voeren

Door de verhoogde druk vanuit de DNB is het voor banken en andere financiële dienstverleners nog belangrijker geworden om aan de Wwft te voldoen. De sancties die in voorgaande jaren werden uitgedeeld worden alleen maar hoger en hiermee dus ook de druk op banken en andere financiële dienstverleners.

 

Schaarste in de arbeidsmarkt

Banken schakelen met organisaties binnen de flexmarkt om gekwalificeerd personeel te werven voor het CDD/KYC-beleid. Musa Elmas, een compliance adviseur en een trainer gespecialiseerd in CDD, geeft in een interview met het FD aan dat de arbeidsmarkt voor ervaren specialisten op dit gebied zwaar overspannen is. Het grote aantal te controleren klantdossiers in combinatie met het hoge personeelsverloop maakt de uitdaging voor het aannemen van deze specialisten alleen maar groter. Hierdoor is werkervaring geen vereiste meer en worden er hoge startsalarissen uitgedeeld.

 

Automatisering de oplossing voor het personeelstekort?

De schaarste in de arbeidsmarkt in combinatie met het hoge verloop maakt het voor banken en andere financiële dienstverleners erg lastig om het proces goed in te richten. Een belangrijk onderdeel van het CDD/KYC-beleid, waar veel tijd in kan gaan zitten, is het identificeren en verifiëren van nieuwe en bestaande klanten. DataChecker biedt hiervoor een tijds- en kostenbesparende oplossing.  

 

*Wwft = Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

*CDD = Customer Due Diligence

*KYC = Know Your Customer