Secure ID link Datachecker

Hoe veilig is onze data nog?

05 maart 2019

De digitale economie is de plaatsvervanger van het papierwerk. Dat is onderhand duidelijk. Het papierwerk dat jarenlang opgeslagen werd in dikke mappen en grote kasten, heeft voorgoed plaatsgemaakt voor een schijfmap op de computer. Maar aan de digitale economie zitten natuurlijk ook minpunten. Misschien wel het grootste minpunt: privacy. Alle privacygevoelige informatie versturen, ontvangen en bewaren we online.

Natuurlijk zorgt de AVG-wet dat we een stuk voorzichtiger omgaan met de privacygegevens van een klant. Bedrijven zijn verantwoordelijker en meer open naar de consument toe over welke gegevens er gelezen, bewaard of gedeeld wordt.

Toch blijven we zitten met 2 vragen:

  1. Hoe veilig is het delen en opslaan van privacygevoelige gegevens via internet?
  2. Kunnen bedrijven en afzenders deze informatie op een andere manier veiliger delen met elkaar?

 

Twee keer zoveel datalekken 

In 2018 zijn er 20.881 verschillende soorten datalekken gemeld aan de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). De AP zegt hierbij dat 63% van deze datalekken bestond uit het versturen van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger. 

Het aantal datalekken in 2018 is ruim twee keer zoveel als in 2017. Daar kijken we niet van op, want tegenwoordig hebben bedrijven een meldplicht. Heb jij een datalek dat kan leiden tot risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen? Dan ben je als bedrijf verplicht om het datalek te melden, bij zowel de betrokkenen als de AP.  Doe je dit niet, dan volgt er een boete. 

Datalekken in de praktijk

Een datalek kan verschillende oorzaken hebben. Persoonsgegevens worden verkeerd gestuurd, gegevens raken kwijt/worden gestolen of een heel datasysteem wordt gehackt.

Bongo International bewaarde bijvoorbeeld zo’n 119.000 documenten op een onbeveiligde server. Hiervan waren ongeveer 3000 documenten officiële Nederlandse identiteitsbewijzen. De identiteitsbewijzen werden opgestuurd door klanten die zich op deze manier legitimeerden. Door de onbeveiligde server konden de documenten worden ingezien en gekopieerd door derden. Naast de identiteitsbewijzen zaten er persoonlijke gegevens tussen.  

Hoe voorkom je een datalek?

Een datalek kan iedereen overkomen, hoe goed je je gegevens ook beveiligt. Datachecker heeft gekeken naar een makkelijke en bruikbare oplossing om veiliger met privacygevoelige informatie als legitimatiebewijzen om te gaan. De oplossing is om dit soort informatie te verzenden met een Secure ID Link.

Hierbij krijgt de ontvanger een SMS met deze link. De ontvanger kan direct met een smartphone het legitimatiebewijs scannen. Daarna wordt het document direct versleuteld, verstuurd, opgeslagen en gecontroleerd. Nadat het document is gecontroleerd zal de uitslag direct volgen. Hiermee is het verzenden, ontvangen en veilig opslaan van privacygevoelige informatie dus mogelijk.

Meer weten over de Secure ID Link? Neem contact met ons op, of bekijk de mogelijkheden.