Werkvergunning controleren DataChecker

Is het controleren van een werkvergunning belangrijk?

13 februari 2019

Een werkgever is verplicht een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) aan te vragen voor buitenlanders die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Bedrijven zien niet altijd het belang van dit document in, terwijl het verplicht is om dit aan te vragen voordat een werknemer voor een bepaalde periode in dienst mag treden.

Een gedegen ‘Right to Work’ check is van essentieel belang om te controleren of een medewerker de juiste rechten heeft om in dienst te mogen treden. Wanneer je dit niet doet als bedrijf, kun je in de problemen raken wanneer de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) langs komt.

Illegale werknemers in dienst

De boete die je per illegale werknemer kunt ontvangen, is fors. Voor iedere vreemdeling die je in Nederland zonder werkvergunning laat werken, bedraagt de eerste boete €8.000. Hierbij behoren ook de vreemdelingen die niet in het bezit zijn van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden. Bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding van de WAV (Wet Arbeid Vreemdelingen) binnen vijf jaar, kan de boete worden verhoogd met 50%, 100% of zelfs 200%. 

Forse boetes

In de praktijk heeft dit al vaker tot problemen geleid. Aan het eind van 2018 heeft een Limburgs transportbedrijf een boete gekregen van €160.000,- voor het in dienst hebben van twintig vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning. Daarmee overtrad de transporteur de wet ‘Arbeid vreemdelingen’. Ook de Roemeense zusteronderneming, de partij die de Roemeense arbeidskrachten had geleverd, ontving een boete hiervoor. 

Right to Work check

Het is van essentieel belang voor zowel het bedrijf als de medewerker om een geldig tewerkstellingsvergunning te hebben. Een gedegen Right to Work check van DataChecker zorgt ervoor dat gecontroleerd wordt of een persoon wel de rechten bezit om legaal aan de slag te gaan. Vanaf €3,50 kun je al bij ons terecht voor een RTW Check.

 Ik wil een RTW Check

Wil je meer weten over identificatieplicht? Download dan de whitepaper over identificatieplicht.