IND Oekraïne

Verlenging verblijfsrecht Oekraïense vluchtelingen

07 februari 2023

Het IND verlengt het verblijfsrecht van sommige Oekraïnse vluchtelingen. Wat betekent dit voor het tewerkstellingsproces?

Door de oorlog in Oekraïne is vorig jaar de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) van kracht geworden voor Oekraïners in Nederland. Sindsdien is er veel veranderd aan deze richtlijn. De oorspronkelijke termijn voor de RTB komt inmiddels ter einde, maar omdat het einde van de oorlog nog niet in zicht is heeft het IND besloten om van en deel van de mensen die met de asielstroom vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen het verblijfsrecht met een jaar te verlengen. Het gaat hier om personen met de Oekraïense nationaliteit, of personen die in Oekraïne internationale bescherming genoten.

Het is belangrijk te weten dat het IND geen nieuwe verblijfsstickers en pasjes (O-documenten) verstrekt. Mensen die in aanmerking komen voor verlenging van hun verblijfsrecht tot 4 maart 2024, zullen een brief ontvangen van het IND. Deze brief geldt als bewijs dat hun sticker of pasje een jaar langer geldig is.

Wat betekent dit voor werkgevers die Oekraïners in dienst nemen?
Personen die een brief hebben ontvangen ter verlenging van hun verblijfsdocument moeten bij een tewerkstellingsproces het gehele pakket aan documenten aanleveren.

Dit houdt concreet in:

  1. Het identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of bewijs van de Oekraïense ambassade)
  2. De verblijfssticker of het O-document
  3. De brief van het IND ter verlenging

In uitzonderlijke gevallen krijgen personen wél een sticker met een geldigheidsduur tot en met 4 maart 2024. Deze personen hoeven logischerwijs geen brief van het IND aan te leveren.
Voor meer informatie kijk op https://ind.nl/nl/oekraine/richtlijn-tijdelijke-bescherming-oekraine

Update 13 februari 2023:

Het verblijfsrecht voor derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, die voor 19 juli in 2022 in Nederland stonden ingeschreven, loopt 6 maanden langer door. In plaats van tot 4 maart 2023 kunnen zij nu tot 4 september 2023 hebben zij het recht om te verblijven in Nederland.