Podcast vertelt de geschiedenis van de identificatie verificatie

11 april 2022

We vinden het heel normaal om online een account aan te maken. Als ons dan om een foto van ons paspoort, rijbewijs of onze ID-kaart wordt gevraagd, uploaden we die ook. We zijn immers beschermd door de wet op de privacy, en de instantie die er om vraagt, weet heel goed hoe ze daarmee moet omgaan.

Begin deze eeuw was dat wel even anders. Identificatie verificatie bestond nog helemaal niet, evenmin als KYC (Know Your Customer – ken uw klant). Als we al een kopie van een legitimatiebewijs opstuurden, deden we dat een beetje angstig, hopend op de goede afloop. We kladderden er iets overheen, zodat “de andere kant” er niets mee kon doen. Gelukkig is dat nu allemaal anders, voor zowel de klant als de bedrijven. Dankzij Datachecker, dat nu zo’n 15 jaar bestaat.

Herinneringen ophalen in podcast

In de podcast worden herinneringen opgehaald uit die eerste periode. Waar Mitek Systems (voorheen IDchecker) dat voor Datachecker de verificatie verzorgt, in het begin een jaaromzet draaide van zo’n 2 miljoen dollar, is er nu sprake van 15 miljard dollar in deze sector. En de investeringen blijven komen, want de groei in deze branche is enorm.

Tot nog niet zo heel lang geleden, kon je bij de bank je paspoort laten zien als je een rekening wilde openen. Daar werd dan een kopie van gemaakt, en dat was dat. Maar wie zegt dat degene die het paspoort laat zien, ook werkelijk degene is die in het paspoort wordt genoemd? “Ik ben ik”, gold toen, maar dat is niet de juiste oplossing. Frauderen is nog steeds enorm in trek. Door de pandemie worden heel veel van dit soort zaken nu online afgehandeld, en dan komt een bedrijf als Datachecker in beeld.

Digitaliseren om centraal te kunnen werken

Michael Hagen, oprichter van IDchecker: “Ik had begin deze eeuw een uitzendbureau met vijf filialen. Bij een controle van de Belastingdienst bleken 90 dossiers niet compleet te zijn. Een flinke boete dreigde, tenzij we alles op korte termijn in orde zouden maken. Dat is ons met 88 dossiers gelukt. De oplossing voor mij was toen: alles digitaliseren, zodat we centraal alle vijf de filialen elke week konden controleren. Ik heb toen bij de Marechaussee een opleiding gevolgd over alle mogelijke manieren waarop je kunt frauderen met persoonlijke papieren. Zó gaaf, ik raakte helemaal enthousiast. Toen zijn we de boel gaan uitrollen. Heel simpel, manueel…”

Grote sprong voorwaarts… Hagen reisde de wereld rond met als missie om zijn idee voor digitalisering te verkopen. Iedereen meende dat zoiets onmogelijk zou zijn… Er is intussen veel veranderd, maar de basis is nog steeds hetzelfde. Identiteitsbewijs controleren aan de hand van een foto die aantoont dat jij dezelfde bent als degene in het paspoort. Identificatie verificatie, dus. De basis is dan nog wel hetzelfde, maar de techniek heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Mensen geloven het vaak nog steeds niet, het proces moet indalen bij ze, totdat ze het opeens zíen.

Verificatie sneller dan snel

Was een uitzendbureau in het begin blij met een verificatie na 24 uur, nu gaat dat in één minuut, soms zelfs nog sneller. De wereld draait letterlijk op volle toeren door. Inbellen om online te gaan doen we immers allang niet meer! Banken en instellingen die claimen dat hun eigen mensen dat veel beter kunnen dan een plaatje online, moeten tot hun eigen verbazing erkennen dat een valse ID-kaart zonder meer wordt geaccepteerd. Daarmee is de proef op de som genomen, tegen alle wetten in, natuurlijk.

De wet- en regelgeving is door de tijd heen ook aangepast, dus moest de hele procedure van de identificatie verificatie daarin meegaan. Altijd maar weer op zoek naar de juiste oplossing, Mitek en Datachecker samen. Wereldwijd. Want als dit lekker loopt in Nederland, loopt dat elders ook goed, natuurlijk. Banken en instellingen claimen hun zaakjes goed op orde te hebben, maar hebben daarvoor wereldwijd honderden mensen aan het werk, om maar helemaal in overeenstemming met de wetten te handelen (compliance). Die compliance blijft lastig, want wat is toegestaan en wat niet? Schoffeer je de klant niet als je hem om nog meer vraagt dan je al deed, fysiek, aan de balie?

Opboksen tegen fraude en misbruik

Eerst werkte Datachecker alleen met ID-kaarten en paspoorten, later kwamen daar de rijbewijzen bij. En steeds weer opboksen tegen misbruik en fraude, al zo oud als de wereld. Dat zou toch te regelen moeten zijn, menen de mannen in de podcast, als iets opvalt in een ID-kaart of uitdraai van de gemeente is dat toch stap 1. Toch is de doorsnee medewerker er niet voor getraind om daar echt goed op te letten.

Gedigitaliseerde identificatie is maar één bewijs. Een mens is zoveel meer dan alleen zijn paspoort. Ieder mens heeft verschillende persona’s: lid van de basketbalclub, vrijwilliger op de kinderboerderij, werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij… Afsluitende verzuchting van de podcast: “One size fits all… dat zou erg fijn zijn!”