Mooie Samenwerking tussen DataChecker en Oikocredit Nederland

21 januari 2022

Oikocredit Nederland
Oikocredit verstrekt leningen aan lokale partners met een sociale doelstelling. Via deze partners bieden we ondernemende mensen en groepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika toegang tot passende financiële middelen. Dit zijn mensen die normaal geen toegang hebben tot leningen. De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, (fairtrade) coöperaties, boerenorganisaties en kleine- en middelgrote ondernemingen. Via het Oikocredit Nederland Fonds is het in Nederland mogelijk te beleggen in Oikocredit.

DataChecker B.V.
DataChecker is de partner voor slimme online identificatie- en verificatie oplossingen. Wij faciliteren deze oplossingen wereldwijd met als doel een unieke combinatie van gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en support.  Daarnaast helpen we organisaties met het voldoen aan wet- en regelgevingen omtrent identificatie en verificatie die op dit moment van toepassing zijn - de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). 

Waarom?
Financiële instellingen werken samen om te voorkomen dat criminelen het financiële systeem gebruiken om te frauderen, geld wit te wassen, of terrorisme te financieren. Dit is ook een wettelijke verplichting. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) eist van financiële instellingen dat ze weten wie hun klanten zijn. Daarom moeten financiële instellingen de identiteit van hun klanten controleren en verifiëren, en het bewijs daarvan bewaren. Oikocredit Nederland voert dit uit namens de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds. Vanwege de wetgeving zijn ook wij verplicht om alle beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds te (her)identificeren en hun identiteitsbewijs op te slaan.

Waarom DataChecker?
Om het identificeren en verifiëren van onze beleggers zo veilig en zorgvuldig mogelijk te doen, werken we als Oikocredit Nederland samen met DataChecker. DataChecker is gespecialiseerd in het identificeren en verifiëren van persoonlijke data. Dit gebeurt via een beveiligde online omgeving. Het verifiëren van documenten is een specialisme, dat bovendien veel tijd kost. Oikocredit Nederland werkt met een klein team medewerkers en is zelf op dit moment niet toegerust om dit proces van verifiëren uit te voeren, naast onze andere werkzaamheden. Daarom hebben we een betrouwbare externe partij gevraagd om dit namens Oikocredit Nederland uit te voeren.  DataChecker helpt veel bedrijven met het optimaliseren van dergelijke processen en heeft een passende oplossing om (her)identificeren van onze beleggers op een slimme en veilige manier uit te voeren.  Het is voor Oikocredit Nederland niet alleen een manier om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Het maakt het proces voor zowel de beleggers als Oikocredit Nederland ook efficiënter omdat beleggers zelf minder gegevens hoeven in te vullen.