Hoge boetes voor tewerkstelling illegale niet-EU-werkers

23 november 2021

We weten ondertussen dat uitzendbureaus en inlenende telers hoge boetes kunnen krijgen voor illegaal werkende (niet-)EU-burgers. Dat bewijst de inspectie SZW weer in een zaak rond Georgische arbeidsmigranten die werken met valse Griekse ID-documenten.

Zeven Haagse uitzendbureaus laten niet-Europeanen werken op valse Europese identiteitsdocumenten. De Inspectie SZW vermoedt dat het om honderden arbeidsmigranten gaat, die vaak de Georgische nationaliteit hebben. Ze werken onder meer op tuinbouwbedrijven in het Westland.

Met deze constructie overtreden niet alleen de uitzendbureaus, maar ook de inlenende tuinbouwbedrijven, de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Per werknemer kan zowel het uitzendbureau als de inlener een boete krijgen vanaf € 8.000. Door de ketenaansprakelijkheid in de WAV kan in principe aan iedere werkgever in die keten een boete worden opgelegd.

Politie schakelde Inspectie SZW in 

De zaak kwam aan het licht door een politiecontrole van een personenbusje in september. De aangetroffen Georgiërs zijn door de ingeschakelde Inspectie SZW teruggevoerd op de zeven uitzendbureaus, die deze week controlebezoek kregen, net als twee van de inleners. De arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie komen behalve uit Georgië ook uit Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië. Zij werkten niet alleen bij telers, maar ook bij inpak- en verwerkingsbedrijven in het Westland en bij bouwbedrijven en kabelbedrijven.

Vaste EU-werkers thuis door corona

De Inspectie SZW constateert sinds de coronacrisis vaker identiteitsfraude met werkers van buiten de EU. Zonder een tewerkstellingsvergunning mogen deze mensen meestal wel in Nederland verblijven, maar hier niet werken. Een werkgever die werknemers inleent van een uitzendbureau, moet de identiteit van die werknemers en hun eventueel benodigde vergunning, controleren.

Ondersteuning bij ketenaansprakelijkheid

DataChecker heeft de expertise in huis om organisaties te assisteren bij de verificatieplicht en controle op tewerkstelling in de gehele keten. Via de Right to Work check kan worden vastgesteld of verificatie documentatie valide is en of de persoon gerechtigd is om arbeid te mogen verrichten in Nederland.

Een Right to Work check is een ID-verificatie, inclusief een manuele verificatie op basis van aanvullende tewerkstellingsdocumentatie. DataChecker verifieert de echtheid van de aangeleverde documentatie en stelt vast of de persoon gerechtigd is tot het verrichten van arbeid in Nederland op basis van de NEN 4400-1 norm. Zo wordt voor een organisatie ieder risico op fraude of boetes uitgesloten.

Bron: https://www.gfactueel.nl/