Meeste koeriers rijden zonder vergunning: ‘Alarmerende situatie’

15 september 2021

Ongeveer 85 procent van alle koeriers- en pakketdiensten rijdt zonder vergunning. Het gaat landelijk om zo'n 7000 bedrijven. Je kunt spreken van een alarmerende situatie. Veel bedrijven werken met illegalen en vormen een dekmantel voor criminele activiteiten.

Vaak gaat het om zogenaamde sub-subcontractors. Grote postbedrijven besteden de bezorging alleen uit aan koeriers (subcontractors) die ‘netjes over een vergunning beschikken’. Zij op hun beurt schuiven het werk vaak door naar sub-subcontractors en die begeven zich vaak in een schemergebied waar veel misstanden voorkomen, zegt Scherpenisse. Wanneer een partij gebruik maakt van een inleenconstructie van sub-sub en subcontractors wordt, op basis van de WAV, niet de opdrachtgever maar de feitelijke werkgever verantwoordelijk gehouden voor de controle op tewerkstelling. Bij een illegale tewerkstelling is de werkgever, op basis van de WAV, zelf in overtreding. Dit brengt met zich mee dat de verantwoordelijkheid, voor zowel illegale tewerkstelling als de administratieve verplichtingen uit artikel 15 WAV, niet kan worden overgedragen aan een andere partij (bijvoorbeeld de onderaannemer of uitzender). 

Pakkans is klein, maar niet onmogelijk 
De pakkans voor bedrijven is klein. De inspectie beschikt over veel te weinig mensen om dat allemaal te controleren. Dat maakt de branche ook gevoelig voor illegale activiteiten. Daar komt bij dat de sector en daarmee de problemen razendsnel groeien.  
Afgelopen jaar was er sprake van een recordgroei. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel kwamen er 700 koeriersdiensten bij. In dit tempo gaan we daar dit jaar gewoon overheen. Sinds corona kopen we veel meer online en al die pakketjes moeten wel bezorgd worden. Dit is dan ook de reden dat deze zogenoemde ‘ketenverantwoordelijkheid’ steeds meer gecontroleerd gaat worden. 

Werkgevers moeten pro-actief handelen 
Het is en blijft dus de verantwoordelijkheid van elke onderneming in de keten om zelf illegale tewerkstelling te voorkomen. Als een organisatie niet voldoet aan de onderstaande plichten bij een inspectie van de SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bestaat het risico op boetes. 

  • Verificatieplicht: de werkgever is verplicht de identiteit vast te stellen van de werknemer voordat er een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten.
  • Controle op tewerkstelling: er dient, op basis van tewerkstelling documentatie, te worden vastgesteld dat een persoon het recht heeft om arbeid te mogen verrichten in Nederland. 
  • Zorgplicht: de werknemer dient zich ten alle tijden te kunnen identificeren op de werkvloer tijdens een inspectie. 

Ketenverantwoordelijkheid oplossing 
DataChecker heeft de expertise in huis om organisaties te assisteren bij de verificatieplicht en controle op tewerkstelling. Via de Right to Work check kan d.m.v. een geautomatiseerd proces worden vastgesteld of verificatie documentatie valide is en of de persoon gerechtigd is om arbeid te mogen verrichten in Nederland. Dit kan voor de hele keten toegepast worden waardoor de oorspronkelijke werkgever gewaarborgd is van illegale tewerkstelling van subcontractors. 

Een Right to Work check is een ID-verificatie, inclusief een manuele verificatie op basis van aanvullende tewerkstellingsdocumentatie. DataChecker verifieert de echtheid van de aangeleverde documentatie en stelt vast of de persoon gerechtigd is tot het verrichten van arbeid in Nederland op basis van de NEN 4400-1 norm. Zo wordt voor een organisatie ieder risico op fraude of boetes uitgesloten.