Wat is een NEN norm en waarom zijn deze normen zo belangrijk?

27 juli 2021

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding? Dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, duurzame energie of cyber security. 

Wat zijn NEN normen precies? 

Een NEN norm is een samenvatting waarin beschreven staat welke afspraken er zijn, of aan welke specificaties of criteria een product, dienst of methode moet voldoen. NEN is de afkorting van NEderlandse Norm. Ook is NEN de naam van het samenwerkingsverband tussen het Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC. NEN is er voor Nederland, maar ook voor Europa en zelfs wereldwijd. Zo heb je NEN-EN en Eurocodes als Europese normen, maar ook wereldwijd beschreven normen, genaamd ISO. NEN zorgt er voor dat bedrijven, producenten en leveranciers met elkaar in gesprek gaan en samen afspraken maken, NEN normen, waaraan iedereen in een specifiek vakgebied aan kan voldoen. 

Om er nog beter achter te komen wat een NEN norm precies is, volgen hier enkele voorbeelden:                  

NEN 1775: Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren. 
NEN 1814: Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen. 
NEN 1824: Ergonomische eisen voor de oppervlakte van kantoorwerkplekken. 

Moet een bedrijf zich houden aan de NEN normen? 

Normen zijn geen wetten, dus ook NEN normen niet. Iedereen kan op vrijwillige basis zijn voordeel doen door deze normen toch te gebruiken. In zakelijke overeenkomsten hebben normen namelijk een belangrijke functie. Normen zorgen voor betrouwbaarheid en voor meer vertrouwen in de aangeboden producten, diensten of organisaties. Bovendien dagen ze de maatschappij uit te innoveren. 


DataChecker en NEN normen

Met de diensten van DataChecker voldoen uitzendbureaus en payroll bedrijven volledig aan de NEN 4400-1. Op basis van deze norm stellen wij vast of een persoon gerechtigd is tot het verrichten van arbeid in Nederland. De norm NEN 4400-1 bevat eisen waar Nederlandse uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers zich moeten houden als het gaat om onder meer omzetbelasting, loonheffingen en werknemersdossiers. Het doel van de NEN 4400-1 is het fraudebestendig maken van het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk en zo het risico voor opdrachtgevers te beperken. 

Meer weten over de NEN normen, of welke aspecten van de NEN 4400-1 betrekking hebben op het identificatie en verificatieproces? Neem gerust contact op met een van onze specialisten. 

Bron: Arbo Centrum