Notarissen struikelen over privacywet bij digitale identificatie

20 juli 2021

Notarissen blijken een groot probleem te hebben met de digitale identificatie van hun klanten. Om dit goed onder controle te krijgen, zouden klanten voortaan via strikt voorgeschreven apparatuur en software geïdentificeerd moeten worden. Beroepsorganisatie KNB besloot deze verplichting op het allerlaatste moment van tafel te schuiven, omdat zij concludeerden dat deze methode in strijd kon zijn met de privacyregels.

Notarissen die het systeem al gebruiken, krijgen merkwaardig genoeg toestemming om op deze manier verder te werken. Deze notarissen lopen hiermee wel het risico de Europese Privacywet AVG te overtreden. Het overtreden van de AVG kan boetes opleveren van enkele tonnen tot miljoenen.

Poortwachter

De notarissen willen hun identificatieproces zo goed mogelijk inrichten. Dit wordt belangrijk geacht, aangezien zij willen voldoen aan hun zogeheten poortwachtersfunctie bij het voorkomen van witwassen.  Het ‘digitale identificatieplan’ is al sinds 2019 in voorbereiding. De problemen met betrekking tot de privacywet kwamen pas recent naar voren, meldt een woordvoerder van KNB. ‘De zelfcontrole op de AVG was het sluitstuk en die bleek tegenstrijdige adviezen op te leveren van experts’.

De moeilijkheid van de identificatie zit in het verwerken van het Burgerservicenummer (BSN). Bij sommige diensten moet de notaris dat nummer gebruiken. Maar in andere gevallen is dat juist verboden. Het BSN is een uniek nummer en daarmee een enorm gevoelig persoonsgegeven. Om deze reden is het BSN een veel gekozen middel om identiteitsfraude mee te plegen. Dit is dan ook de reden dat het zomaar maken van kopietjes of scans van ID-documenten sterk afgeraden wordt.

Notarissen zijn uiteraard geen getrainde documentenexperts. Een fout met het verwerken van persoonsgegevens zit daarom in een klein hoekje en zoals eerder vermeld, is een forse geldboete na zo’n fout niet uit te sluiten.

Weet met wie je zaken doet

Notarissen zijn net als veel andere juridische dienstverleners en financiële instellingen verplicht om goed in de gaten te houden met wie ze zaken doen. Onder meer banken staan op dit punt vol onder druk, nadat ING en ABN Amro honderden miljoenen moesten betalen omdat ze hun identiteitscontrole niet goed genoeg op orde hadden.

 Volgens de KNB was het daarom juist goed om één digitale werkwijze voor alle notarissen verplicht te maken, met slechts de keuze uit een heel beperkt aantal apparaten. Dit idee is nu dus van de baan in verband met het hiermee overtreden van de privacyregels. Het is namelijk onmogelijk om bij iedere scan aan te geven welke gegevens wel en niet bewaard mogen worden. Er moet dus gekeken worden naar een andere oplossing.

 Hulp nodig bij online ID-verificatie?

Om zeker te weten dat je voldoet aan de AVG, biedt DataChecker de Online ID-verificatie aan. De combinatie van software en documentenexperts creëert een duidelijk beeld en weten wij precies welke gegevens wel en welke niet noodzakelijk zijn om te gebruiken. Bovendien bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 48 uur, zodat deze niet onnodig in het systeem bewaard blijven.  We leveren soortgelijke oplossingen voor diverse klanten, zoals banken, uitzendorganisaties en zorgorganisaties. Meer weten over de ID-verificatie van DataChecker? Neem dan contact op met één van onze experts.

Bron: fd.nl