Wat zijn de werkelijke kosten van fraude?

23 april 2021

Ondanks het grote risico dat fraude met zich meebrengt, hebben veel financiële instellingen geen effectieve systemen om met fraude om te gaan of het te voorkomen. Is fraude wel te voorkomen, aangezien de aanpak van fraudeurs constant doorontwikkelt? En wat zijn de daadwerkelijke kosten van fraude? 

Fraude neemt toe in kwantiteit en kwaliteit

Klanten in de financiële sector maken nu bijna volledig online gebruik van diensten. Zelfs als de pandemie voorbij is, zal dat waarschijnlijk niet veranderen. De toename van digitale processen en onze toenemende online aanwezigheid betekent ook een toename van fraude. Uit onderzoek blijkt dat het percentage identiteitsfraude met 41% is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Meer online transacties, betalingen en persoonlijk bankieren biedt mogelijkheden voor fraudeurs. Dit maakt risico- en fraudebeheer alleen maar moeilijker voor banken en andere financiële instellingen.

Bedrijven hebben te maken met verschillende soorten aanvallen. Van accountovername tot synthetische identiteitsfraude, van herhalingsaanvallen tot geavanceerde biometrische fraude. Fraudeurs houden hun aanpak up-to-date. Doen bedrijven genoeg om bij te blijven?

Fraude kost geld, maar weten we hoeveel?

Schattingen suggereren dat de wereldwijde verliezen als gevolg van betalingsfraude alleen al in 2020 $ 32,39 miljard bedroegen. Dit is driemaal zoveel als in 2011. Uit onderzoeken blijkt onder meer dat organisaties tot 7% van hun jaaromzet verliezen als gevolg van fraude. Deze onderzoeken houden vaak geen rekening met de bijbehorende kosten van fraude. Denk bijvoorbeeld aan de uren die bankpersoneel besteedt aan het verhelpen van problemen, de reputatieschade voor bedrijven en de persoonlijke kosten voor slachtoffers ten gevolge van fraude. Maar wat duidelijk is, is dat fraude een ernstig en kostbaar probleem blijft.

 Ga pro-actief en niet reactief om met fraude

Om de kosten van fraude tegen te gaan, moeten bedrijven tijd, geld en middelen investeren in het beheer van frauderisico's. Een succesvol model biedt een alomvattende benadering voor het identificeren, beoordelen, beperken en monitoren van fraude. Volgens de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) is de beste benadering van frauderisicobeheer pro-actief in plaats van reactief. Met andere woorden, voorkomen is beter dan genezen.

Organisaties moeten bepalen welke risico’s ze bereid zijn te nemen (geen enkele aanpak is helemaal veilig). Aan de hand van die risico inventarisatie moet het fraudepreventiebeleid worden vormgegeven. Van daaruit gaat het erom dat de organisatie een duidelijk fraudedetectiebeleid heeft en preventiekaders invoert. Daarbij moeten organisaties zich constant bezighouden met de analyse van ontwikkelende fraudetrends om die trends en technieken voor te blijven.

 Hulp nodig bij het voorkomen van fraude?

Banken en andere bedrijven moeten nadenken over het voorkomen van fraude. DataChecker kan hierbij helpen. DataChecker ontwikkelt systemen ter voorkoming van identiteitsfraude, en zorgt ervoor dat instellingen voldoen aan wet- en regelgeving. Ben je benieuwd of je onze hulp kan gebruiken bij jouw bedrijf? Neem contact op met één van onze specialisten.