Weet met wie je zaken doet in tijden van corona!

21 september 2020

Nu een groot deel vanuit huis werkt maakt iedereen aanzienlijk meer gebruik van online communicatiemiddelen en dat is fraudeurs niet ontgaan. Criminelen zijn creatief in onzekere tijden en spelen in op de angst rondom het coronavirus.  
 
Om financiële- en imagoschade te voorkomen in deze periode is het van cruciaal belang, voor zowel organisaties als personen, om te weten met wie je zaken doet en om behoedzaam om te gaan met persoonsgegevens. Criminelen weten namelijk precies hoe zij misbruik moeten maken van de situatie.  

Cybercriminaliteit

De Duitse regering is ook voor 880.000 euro opgelicht door twee Nederlandse mannen. De verdachten verkochten 11 miljoen mondkapjes aan twee organisaties in Duitsland, maar zij leverde vervolgens niets.  
 
Criminelen proberen persoons- en bankgegevens te achterhalen voor bijvoorbeeld: het openen van een bankrekening, tewerkstelling in een land of voor een andere vorm van oplichting of fraude. Daarom proberen wij, juist in deze tijd, bewustwording te creëren rondom cybercriminaliteit.  

  • Weet met wie je zaken doet 

Criminelen kunnen zich voordoen als een medewerker van een bank of een andere organisatie. Zorg daarom dat je altijd het e-mailadres of telefoonnummer verifieert op de website van de organisatie. Zoek op de website ook naar een keurmerk of reviews, voordat je persoonsgegevens deelt of een betaling doet. Verschillende webshops boden al mondkapjes en andere preventiemiddelen aan om persoons- en bankgegevens te achterhalen. 

  • Wees voorzichtig met e-mail en sociale media 

Criminelen benaderen mensen via online communicatiekanalen als e-mail en sociale media met daarin een bericht vanuit de bank, een overheidsinstelling of een andere organisatie. Het bericht bevat dan kwaadaardige software of een link om persoons- en bankgegevens te achterhalen met alle gevolgen van dien. Voorbeelden hiervan zijn de antibacteriële bankpas vanuit de bank of een goedkopere energie als tegemoetkoming voor de crisis.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Het is van groot belang om bewustwording te creëren omtrent de risico’s van identiteitsfraude zeker in deze ‘corona tijd’, waarin mensen meer gebruik maken van de online communicatiemiddelen. Wil jouw organisatie 100% zeker weten met wie je zakendoet? 
 
DataChecker neemt het identificatie- en verificatieproces eenvoudig en veilig uit handen voor jouw organisatie. Het is mogelijk om dit proces op afstand in te richten en dat is, juist in tijden van corona, essentieel voor jouw organisatie. Op deze manier kan jij klanten, huurders, leveranciers en werknemers blijven identificeren en verifiëren. Het proces is conform AVG en Wwft ingericht.