Ruimte voor investering in digitalisering in de flexmarkt

09 februari 2021

De flexmarkt toont tekenen van herstel. Zo kwam marktleider Randstand begin 2021 met positievere cijfers dan verwacht. In het tweede kwartaal van vorig jaar hakte de crisis er bij Randstad vol in met een omzetverlies van een kwart. Het verschil met de situatie nu, waarin opnieuw maatregelen zijn genomen verspreiding van het virus in te dammen, is dat er ‘gewoon wordt gewerkt’, zoals  topman Van den Broek stelt. Randstad is het nieuwe jaar dan ook goed begonnen. Volgens Van den Broek, die een toelichting gaf op de jaarcijfers, zit de uitzender qua activiteiten weer op het niveau van voor de coronacrisis. 

Positiviteit in de flexmarkt

Randstad heeft in het afgelopen jaar vanzelfsprekend minder omzet geboekt dan in het jaar voor de coronacrisis. Maar er zijn zeker lichtpuntjes. Er was duidelijk sprake van herstel aan het eind van het jaar. Wereldwijd daalde de omzet in het vierde kwartaal ‘slechts’ met -4% (Nederland: -6%), terwijl in het tweede ‘corona’kwartaal de omzet nog met een kwart was gekelderd.

Randstad wist naar eigen zeggen ook de kosten onder controle te houden. Topman Jacques van den Broek bestempelt de resultaten in het slotkwartaal van vorig jaar als ‘solide’, waarbij het bedrijf nog altijd ruimte zag voor investeringen in bijvoorbeeld digitalisering.

Ook de branchevereniging voor detacheringsorganisaties (VvDN) kwam met positief nieuws in februari. In het vierde kwartaal van 2020 is de omzet van detacheerders gemiddeld met bijna 11% gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Deze branchevereniging voorziet dat de positieve trend doorzet in 2021. 

Investeren in digitalisering

Organisaties in de flexmarkt zullen een ‘nog belangrijkere’ rol spelen in de arbeidsmarkt als de economie weer aantrekt. Uitzendkrachten in verschillende sectoren zullen weer hard nodig zijn. De directeur van flexbranchevereniging NBBU legt uit dat organisaties na de crisis waarschijnlijk als eerste aankloppen bij de flexmarkt. Als deze organisaties aankloppen is het van groot belang dat alle bedrijfsprocessen van flex organisaties efficiënt zijn ingericht. Op deze wijze kunnen organisaties en personen gezamenlijk zo snel mogelijk de economie weer op gang helpen.

De crisis biedt bij veel organisaties ruimte om alle bedrijfsprocessen goed onder de loep te nemen. Hierbij kunnen de huidige processen getest worden op efficiëntie, effectiviteit en natuurlijk veiligheid. Het is van groot belang dat deze processen worden ingericht met het oog op wet- en regelgeving als de AVG*.

 

Ondersteuning bij het identificatie- en verificatieproces

DataChecker draagt graag een steentje bij aan het digitaliseren van organisaties in de flexmarkt, zodat zoveel mogelijk mensen tijdens en na de crisis direct aan het werk kunnen. Wij nemen het identificatie- en verificatieproces eenvoudig en veilig uit handen voor jouw organisatie. Het is mogelijk om dit proces op afstand in te richten en dat is, juist in tijden van corona, essentieel voor organisaties in de flexmarkt. De processen zijn allemaal met het oog op veiligheid en AVG* conform ingericht.

 

*AVG-wetgeving = Algemene Verordening Gegevensbescherming