Persoonsidentificatie: wanneer is meneer de Wit nu écht meneer de Wit?

14 mei 2020

De wijze waarop een klant kennis maakt met een financieel adviseur, notaris, gezondheidsinstelling of overheidsmedewerker is in de afgelopen tijd behoorlijk veranderd. Het vergt de nodige aanpassingen van alle partijen, want kennismaking op de fysieke locatie is niet altijd meer mogelijk. Adviseurs, geldverstrekkers, verzekeraars, artsen, etc. worden dan ook uitgedaagd om hun beleid rondom het identificeren en verifiëren van de klant eens onder de loep te nemen.

Huidige situatie: Kopie identiteitsdocument

Het beleid van veel financiële-, gezondheids- en overheidsinstellingen is erop gericht om fysiek vast te stellen dat meneer De Wit inderdaad meneer De Wit is. Dit vindt plaats door in het bijzijn van de klant te vragen naar het identiteitsdocument en daar een kopie van te maken. De identificatie van de klant en de verificatie van het bijbehorende identiteitsdocument wordt al vele jaren op dezelfde manier uitgevoerd: veelal met een aantekening ‘voor gezien en akkoord’, vermelding van de initialen en de achternaam van de medewerker en ten slotte zijn of haar handtekening.

 

Regels bij identificatie

Even kort terug naar de achtergrond van de wettelijke normen. In de Wwft en de Wft zijn regels vastgesteld om  witwaspraktijken of (indirecte) financiering van terrorisme tegen te gaan. Deze regels gaan uit van een risicogeoriënteerde aanpak: hoe meer risico de klantrelatie en jouw dienstverlening oplevert, hoe groter de inspanning tot verificatie moet zijn. Als financieel adviseur bewaak je bijvoorbeeld grotendeels voor de rest van de keten of er sprake is van onder andere identiteitsfraude. Binnen de keten van advies tot productafname gelden deze regels ook voor aanbieders en andere betrokken partijen, zoals een notaris.

 

Volledig digitaal identificeren en verifiëren

DataChecker neemt het identificatie- en verificatieproces eenvoudig en veilig uit handen voor jouw organisatie. Op deze manier weet jij zeker of het identiteitsdocument toebehoort aan meneer de Wit. Vervolgens leveren wij de resultaten digitaal aan je terug. Het proces is conform AVG en Wwft ingericht en op deze manier voldoet jouw organisatie aantoonbaar aan de Wwft.

Meneer De Wit ontvangt een Secure ID Link en wordt verzocht om met zijn smartphone foto’s te maken van het identiteitsdocument opgevolgd door een ID-Selfie. Door de bijbehorende uitleg op te volgen en optioneel de telefoon of chatfunctie te benaderen wordt meneer de Wit eenvoudig door het proces geleid. Door het gebruik van auto-capture wordt het proces binnen een minuut afgerond. Tijdens dit proces wordt o.a. kenbaar gemaakt of het identiteitsdocument goed in beeld is en of de belichting voldoende is. De klant is in controle om de identificatie te accepteren en verzendt de data aan het einde van het proces.

Steeds meer van de eerdergenoemde instellingen helpen mensen om snel en makkelijk online klant te worden door inzet van slimme identificatiemethodes. Via een smartphone wordt de aanvraag gestart, vervolgens wordt met de camera het identiteitsdocument of de NFC-chip gescand en wordt optioneel een Selfie gemaakt.  De gegevens worden op de smartphone al ingevuld in het aanvraagformulier en zo hoeft de klant de ontbrekende gegevens slechts aan te vullen. De aanvraag wordt vervolgens gecontroleerd door te verifiëren of de persoon overeenkomt met de gegevens uit de aanvraag.

Onze oplossingen bieden gemak en veiligheid en zorgen ervoor dat de gemaakte foto’s niet op de smartphone worden opgeslagen.

 

*Wwft = Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

*AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

 

Benieuwd wat wij voor jullie identificatie- en verificatie proces kunnen betekenen?

Contact ons gerust of voeg me toe op LinkedIn