Ketenaansprakelijkheid bij vervoerder nu veilig met DataChecker’s ID-Verificatie

Ketenaansprakelijkheid en het juist identificeren van (inleen)personeel zijn ook voor vervoersbedrijven een issue. Om volledig aan wet- en regelgeving te voldoen, werkt een aanbieder van vervoersdiensten met de Secure ID Link van DataChecker.

Ketenaansprakelijkheid speelt een belangrijke rol in grote ondernemingen die samenwerken met andere organisaties, zoals onderaannemers en uitzendbureaus. DataChecker is de ideale partij om in ook die situaties de identiteit van personeel veilig en snel te controleren. Dat gebeurt met succes bij onder meer een aanbieder van vervoersdiensten.

Vervoerders maken in hun exploitatie veel gebruik van externe bedrijven. Dat vraagt om een nauwkeurige controle op de identiteit van alle professionals die meewerken aan het succes van ondernemingen in deze sector. Zeker omdat de wet- en regelgeving strikte eisen stelt rond de ketenaansprakelijkheid. Dit komt voort uit de WKA (Wet ketenaansprakelijkheid), onderdeel van de Invorderingswet. De WKA is een wettelijke regeling om onder andere niet betaalde loonbelasting of premies te verhalen door een keten van aannemers en onderaannemers.

“Flinke stap in ketenaansprakelijkheid”

Het verifiëren van de identiteit in de keten verliep vroeger omslachtig, zegt een van de managers van een vervoersmaatschappij die met DataChecker samenwerkt: “Voordat wij met DataChecker in zee gingen, vulden onderaannemers en hun medewerkers een formulier in en werden zij opgenomen in ons systeem van onboarding. Dat was onpraktisch en tijdrovend. Een van de aanvullende uitdagingen was dat wij door de inzet van onderaannemers geen persoonlijk contact hadden met medewerkers in het wervingsproces. Wij wilden een flinke stap maken in onze ketenaansprakelijkheid. Sinds medio 2022 werken we daarom samen met DataChecker om het identiteitsproces van medewerkers efficiënter en sneller te laten verlopen.”

Als SaaS-organisatie is DataChecker een autoriteit in de markt van identificatie- en verificatieoplossingen op basis van tewerkstellingsdocumentatie. Mede dankzij de in eigen huis ontwikkelde technologie en getrainde documentenexperts helpt DataChecker de vervoerder dagelijks te assisteren bij identificatievraagstukken. 

Right to Work-Check verloopt feilloos

De ‘Right to Work’-controle door DataChecker verloopt feilloos, concludeert de klant: “We begonnen met twee parallelle scenario’s: zowel het bestand van vele honderden medewerkers is door DataChecker op een veilige manier digitaal gecontroleerd, terwijl nieuwe collega’s rechtstreeks via onze recruitment-afdeling door DataChecker een check krijgen op hun identiteit. Met een slim systeem van kleuren zien we direct het resultaat: groen betekent dat de medewerker een ‘Right to Work’-status heeft. Dat scheelt ons enorm veel tijd en kosten.”

Veilige verificatie via Secure ID Link

Mick Voogd, digital identity consultant van DataChecker, is nauw betrokken bij de samenwerking met de de vervoerder: “Binnen de oplossing die wij aanbieden, heeft de klant toegang tot ons portaal. Vanuit hier kunnen zij sollicitanten of onderaannemers op een veilige manier uitnodigen om hun ID-bewijs te delen met behulp van de Secure ID Link.”

“Met deze technologie kan inlenend personeel op afstand worden geverifieerd. Niet alleen controleren wij identificatie- en tewerkstellingsdocumenten die via een beveiligde omgeving zijn aangeleverd, ook wordt er via een ID Selfie gecheckt of de afgebeelde persoon op het identiteitsdocument dezelfde persoon is die zijn/haar document heeft aangeleverd. In combinatie met aanwezigheids- en deepfakedetectie bieden we hiermee een volledige end-to-end verificatieoplossing,” aldus Voogd.

“Rust in de organisatie”

De vervoersmaatschappij vindt ontzorging het belangrijkste voordeel van de samenwerking met DataChecker: “De procedures zijn transparant en we zien dat DataChecker zeer ontvankelijk is voor onze suggesties om het proces blijvend te verbeteren. We hebben nu veel meer inzicht welke professionals bij ons binnenkomen. Bovendien worden we regelmatig verrast met innovaties die DataChecker zelf toepast en aanbiedt in het verbeteren van het identificatieproces.”