Persoonsgegevens 48 uur beschikbaar

28 april 2020

DataChecker gaat vanaf 6 april 2020 om 09:00 uur alle verwerkte persoonsgegevens binnen 48 uur verwijderen.

DataChecker verwerkt voor u de persoonsgegevens voor uw klanten/medewerkers doordat u gebruik maakt van onze ID-verificatie oplossingen via de API koppeling en/of de webportal omgeving.

DataChecker bewaart voor u de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarom een bewaartermijn van 48 uur na verwerking.

DataChecker neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Bij een datalek zullen wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 48 uur op de hoogte stellen.

Mochten er vragen zijn neem dan contact met ons op.