Tijd voor digitalisering in de flexmarkt

31 augustus 2020

De arbeidsmarkt is flink in beweging als gevolg van het coronavirus. De overheid probeert in samenwerking met organisaties mensen aan het werk te houden, te zetten en ze perspectief te bieden. Ondanks dat de flexmarkt ook hard geraakt is, speelt deze branche een cruciale rol bij het draaiende houden van de economie. Organisaties in de branche leveren toegevoegde waarde door personen te herplaatsen naar andere sectoren waar nog steeds een tekort is aan personeel.

Beweging in de arbeidsmarkt

In het bedrijfsleven blijft het aantal vacatures flink afnemen. Het aantal vacatures in de eerste vier weken van de crisis (15 maart tot 12 april) is gemiddeld 32% gedaald ten opzichte van de eerste 10 weken van 2020. Desondanks zijn er onder de uitzend-, werving- en selectiebureaus een aantal weken op rij juist meer vacatures beschikbaar. Dit komt deels door seizoensarbeid en door de vraag naar tijdelijke beroepen als gevolg het coronavirus.

 

De crisis biedt mogelijkheden

Organisaties in de flexmarkt zullen een ‘nog belangrijkere’ rol spelen in de arbeidsmarkt als de economie weer aantrekt. Uitzendkrachten in verschillende sectoren zullen weer hard nodig zijn. De directeur van flexbranchevereniging NBBU legt uit dat organisaties na de crisis waarschijnlijk als eerste aankloppen bij de flexmarkt. Als deze organisaties aankloppen is het van groot belang dat alle bedrijfsprocessen van flex organisaties efficiënt zijn ingericht. Op deze wijze kunnen organisaties en personen gezamenlijk zo snel mogelijk de economie weer op gang helpen.

De crisis biedt bij veel organisaties ruimte om alle bedrijfsprocessen goed onder de loep te nemen. Hierbij kunnen de huidige processen getest worden op efficiëntie, effectiviteit en natuurlijk veiligheid. Het is van groot belang dat deze processen worden ingericht met het oog op wet- en regelgeving als de AVG*.

 

Ondersteuning bij het identificatie- en verificatieproces

DataChecker draagt graag een steentje bij aan het digitaliseren van organisaties in de flexmarkt, zodat zoveel mogelijk mensen tijdens en na de crisis direct aan het werk kunnen. Wij nemen het identificatie- en verificatieproces eenvoudig en veilig uit handen voor jouw organisatie. Het is mogelijk om dit proces op afstand in te richten en dat is, juist in tijden van corona, essentieel voor organisaties in de flexmarkt. De processen zijn allemaal met het oog op veiligheid en AVG* conform ingericht.

 

*AVG-wetgeving = Algemene Verordening Gegevensbescherming